O atlantydzkich kryształ‚ach i pieśni Ziemi…

Livia Ether FLOW

Poniższy fragment pochodzi z książki Atlantis Rising (z rozdział‚u 5  pt. Yzhnuni) będą…cej zapisem przekazów z Syriusza, której autorką jest Patricii Cori (http://sirianrevelations.net). Zamieścił‚am go kiedyś w Salonie Tajemnic w zwią…zku z  ‘Moją Kryształ‚ową Opowieścią…’ jako że w niezwykły sposób się™ z nią wiąże.. Był‚am naprawdę zaskoczona i głęboko poruszona tym fragmentem, zwł‚aszcza opisem kryształowej groty, która wydała mi się bardzo, bardzo znajoma.. 

***

Jaskinie utworzone z kryształ‚u kwarcu, które tak licznie wystę™pował‚y na Atlantydzie

zapewniał‚y istotom Yzhnuni idealne warunki, w jakich mogli inicjować pierwsze atlantydzkie kapłanki.

We wnętrzach takich jaskiń„ uczył‚y się™ one przeprowadzać swoje lecznicze rytuały, harmonizując i doprowadzają…c uzdrawianą… osobę™ do równowagi.

Czynił‚y to za pomocą aktywacji energii żywiołów wewnątrz krystalicznych formacji, jednocześnie wzmacniają…c dźwię™kowe oraz elektromagnetyczne częstotliwoś›ci samych minerałów.

Wysoce rozwinię™te zdolnoś›ci parapsychiczne Atlantów owego czasu, pozwalały im sł‚yszeć‡ częstotliwość‡, czy też wibrację™ WAM, jako muzykę.

Osoby, które przestawał‚y ży懅

View original post 521 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s